Privacybeleid


§ 1 INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) is

Castle Tech GmbH, Mariendorfer Damm 1, 12099 Berlijn, info@caronsale.de (zie ook ons impressum).

U kunt onze functionaris(sen) voor gegevensbescherming als volgt bereiken:

PROLIANCE GmbH
Leopoldstr. 21
80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de
(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden die gegevens
(uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. We verwijderen de opgeslagen gegevens die in dit verband worden gegenereerd en niet langer nodig zijn of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarverplichtingen zijn. De wettelijke basis hiervoor is ons legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 letter f van de AVG om uw vraag te beantwoorden.

(4) Indien wij voor individuele functies van ons aanbod gebruik willen maken van in opdracht gegeven dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u uitvoerig over de respectievelijke processen die hieronder worden beschreven. We zullen ook de gespecificeerde criteria voor de opslagperiode vermelden.


§ 2 UW RECHTEN
(1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
.
 • Recht op informatie. U heeft te allen tijde het recht om op verzoek informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en die op u betrekking hebben, in overeenstemming met artikel 15 van de AVG. Daarvoor kunt u per post of per e-mail op het hierboven vermelde adres een verzoek indienen.
 • Recht op correctie. U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens zonder uitstel
  te corrigeren als deze onjuist zijn. Neem hiervoor via hierboven vermelde adressen contact met ons op.
 • Recht op annulering. U heeft het recht, onder de voorwaarden beschreven in Art. 17 van de AVG, ons te verzoeken de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verwijderen. Deze voorwaarden voorzien met name in een recht op verwijdering van de gegevens indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, en in gevallen van onrechtmatige verwerking, verzet of het bestaan van een verplichting om ze te verwijderen krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan wij onderworpen zijn. Om gebruik te maken van uw bovenstaande recht, kunt u via de hierboven vermelde adressen contact met ons opnemen.
 • Recht om de verwerking te beperken. U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van
  te beperken in overeenstemming met Art. 18 van de AVG. Dit recht bestaat met name indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist tussen de gebruiker en ons, voor de periode die nodig is om de juistheid ervan te controleren, en in het geval dat de gebruiker een beperkte verwerking vraagt in plaats van verwijdering in het geval van een bestaand recht op verwijdering; ook in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die wij nastreven, maar de gebruiker deze nodig heeft om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, en als de succesvolle uitoefening van een bezwaarschrift nog steeds wordt betwist tussen ons en de gebruiker. Om gebruik te maken van uw bovenstaand recht, kunt u via de hierboven vermelde contactadressen contact met ons opnemen.
 • U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op grond van artikel 6, par. 1, lid e of f, van de AVG op u betrekking hebben, overeenkomstig artikel 21 van de AVG. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Recht op gegevensdraagbaarheid. U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat conform art. 20 van de AVG. Om gebruik te maken van uw bovenstaande recht, kunt u via hierboven vermelde adressen contact met ons opnemen.
 • Recht van beroep. U heeft ook het recht om in geval van klachten een beroep te doen op een bevoegde toezichthoudende autoriteit. Een lijst van alle Europese gegevensbeschermingsautoriteiten is hier te vinden (Engels):
  http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

§ 3 VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT
(1) Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch gezien noodzakelijk zijn voor het weergeven van onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (wettelijke basis is Art. 6 par. 1. S. 1 lid f van de AVG):
 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens per geval
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen opgeslagen en worden nooit aan een bepaalde persoon toegewezen.

(2) Naast de hierboven genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en via welke de site die de cookie instelt (in dit geval door ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie hieronder worden toegelicht:
 • Transiënte cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c)

b) Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat
in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee
verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kan worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld B. weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u in dit geval niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

f) De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op ongeacht de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, dient u een geschikte add-on te installeren, bijvoorbeeld de Adobe Flash Killer cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in de privémodus te zetten. We raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

g) Deze cookies kunnen u niet identificeren als persoon. In ieder geval is het gebruik van cookies gerechtvaardigd op basis van ons legitiem belang bij een ontwerp dat aan uw behoeften voldoet, alsmede de statistische evaluatie van onze website en het feit dat uw legitieme belangen niet opwegen tegen artikel 6, par. 1, lid f), van de AVG.


§ 4 TOEPASSING VAN GOOGLE ANALYTICS
(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" en tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

(2) Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen, door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Als gevolg daarvan worden
IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, zodat een persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov.

(6) Uw gegevens worden door Google Analytics opgeslagen voor een periode van 14 maanden. Na deze periode worden de gegevens verwijderd en worden alleen nog geaggregeerde statistieken bijgehouden.
Voor meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, zie het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

(7) Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op ons legitieme belang bij een ontwerp dat voldoet aan uw behoeften, de statistische evaluatie en de efficiënte promotie van onze website en het feit dat uw legitieme belangen niet opwegen tegen artikel 6, par. 1, lid f), van de AVG.§ 5 GEBRUIK VAN ONZE PAGINA ALS EEN AUTODEALER
(1) We gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure voor de registratie, d.w.z. uw registratie is pas compleet
als u uw registratie heeft bevestigd door te klikken op de link in een
bevestigingsmail die u hiervoor werd toegestuurd. Als uw bevestiging niet binnen 24 uur is ontvangen, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd.

(2) Als u gebruik maakt van ons portaal, slaan wij uw gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, inclusief
gegevens over de betaalmethode, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Bovendien slaan wij de door u vrijwillig verstrekte gegevens op voor de duur van uw gebruik van het portaal, tenzij u deze eerst verwijdert. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, blz. 1, onder f), van de AVG.

(3) Indien u het portaal gebruikt, kunnen uw gegevens aan andere deelnemers van het portaal ter beschikking worden gesteld in overeenstemming met de contractuele prestaties. Niet-geregistreerde leden zullen geen informatie over u ontvangen. Uw e-mailadres is zichtbaar voor alle geregistreerde leden, ongeacht of u het heeft vrijgegeven. Uw volledige profiel met de door u vrijgegeven gegevens is daarentegen zichtbaar bij de dealer waar u de hoogste bieder in een veiling was.

(4) Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot uw persoonsgegevens, met name uw financiële gegevens,
wordt de verbinding versleuteld met behulp van TLS technologie.§ 6 INTEGRATIE VAN YOUTUBE VIDEO'S
(1) We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en die direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal ingebed in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker worden overgedragen aan YouTube als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Dit stelt ons in staat om geschikte video's direct op onze website te tonen en zo onze website gebruiksvriendelijker te maken.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie die u heeft opgevraagd op de bijbehorende
subpagina van onze website. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount heeft waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. De verzameling door YouTube is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), om uw contractuele relatie met YouTube te vervullen (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) of vanwege het legitieme belang van YouTube (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

(3) Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube, is te vinden in hun documenten over gegevensbescherming. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheid om bezwaar te maken:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.§ 7 INTEGRATIE VAN GOOGLE MAPS

(1) Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op onze website weergeven en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

(2) Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. De verzameling door Google is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a van de AVG), voor de nakoming van uw contractuele relatie met Google (art. 6 par. 1 lid b van de AVG) of op het legitieme belang van Google (art. 6 par. 1 lid f van de AVG).

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google is te vinden in de documenten over gegevensbescherming. Meer informatie over uw rechten en de mogelijkheid tot bezwaar vindt u op:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Google verwerkt ook uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 8 GEBRUIK VAN GOOGLE ADWORDS CONVERSIE

(1) Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein kann, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von Werbekosten zu erreichen.

(2) Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.

(3) Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifizieren.

(4) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

(5) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetex-plorer oder Google Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.

(6) Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA finden Sie hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und
https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Sie können der Verwendung Ihrer pseudonymen Daten durch Installation eines Browser Add-ons jederzeit widersprechen. Dieses können Sie hier runterladen: https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=de.§ 9 AUTOMATISCHE INDIVIDUELE BESLUITEN OF MAATREGELEN BETREFFENDE HET PROFIEL

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerking om een beslissing te nemen of van
profilering.§ 10 OVERDRACHT VAN GEGEVENS

In principe worden uw persoonsgegevens alleen zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming overgedragen in de volgende gevallen:
Als het nodig is om een illegaal gebruik van onze diensten op te helderen of voor het openbaar ministerie,
worden de persoonsgegevens doorgegeven aan het openbaar ministerie en, indien van toepassing, aan benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal of oneigenlijk gedrag. Een overdracht kan ook plaatsvinden als dit dient om gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen. Wij zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Het gaat om strafrechtelijke vervolgingsinstanties, instanties die administratieve overtredingen vervolgen waarvoor boetes zijn opgelegd en de belastingdienst.
De overdracht van deze gegevens is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij het bestrijden van misbruik, het vervolgen van strafbare feiten en het veiligstellen, doen gelden en afdwingen van claims en dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet zwaarder wegen dan artikel 6, par. 1, lid f), van de AVG of als gevolg van een wettelijke verplichting op grond van artikel 6, par. 1, lid c), van de DAVG.

Verder maken we gebruik van Amazon Web Services (hosting) en Heroku en van AirCall en externe callcenterdiensten als contractverwerkers.§ 11 OPSLAGTERMIJN

Wij zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen of anonimiseren zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of gebruikt in overeenstemming met de voorgaande paragrafen. In de regel bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van het gebruik of de contractuele relatie via de website plus een periode van 14 dagen waarin wij reservekopieën bewaren na het verwijderen ervan,
tenzij deze gegevens langer nodig zijn om juridische redenen of voor strafrechtelijke vervolging of om juridische claims te beveiligen, te doen gelden of af te dwingen. Als gegevens om juridische redenen moeten worden bewaard, worden ze geblokkeerd. De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar voor verder gebruik.§ 12 AANVRAGEN

Verzamelde gegevens: Wij verzamelen en verwerken de door u verstrekte gegevens, zoals uw contactgegevens, uw naam en uw aanvraagdocumenten, indien u zich via het aanvraagformulier bij ons aanmeldt. Alle gegevens die u ons toestuurt, worden in gecodeerde vorm tussen uw browser en onze server overgedragen.

Doelstellingen van de gegevensverwerking: De gegevensverwerking dient om uw aanvraag aan ons over te dragen en zo een aanvraagprocedure te verzekeren. In uitzonderlijke gevallen zullen de gegevens worden gebruikt om zich te verdedigen tegen juridische claims van uw kant.

Rechtsgrondslag: Wij verwerken uw gegevens met het oog op de uitvoering van precontractuele en contractuele maatregelen naar aanleiding van uw aanvraag (art. 6, par. 1, lid b, van de AVG) en, in voorkomend geval, in het belang van de verdediging tegen rechtsvorderingen (art. 6, par. 1, lid f, van de AVG).

Duur van de opslag: Wij bewaren uw gegevens zolang wij ze nodig hebben voor het specifieke verwerkingsdoel, voor garantiedoeleinden of om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Doorsturen naar derden: zie § 10